فیس بوک آیکون

مقالات و دانستنیها -انواع حلواشکری

1-حلواشکری(حلوارده)

فرآوردهای است جامد و یکنواخت با ظاهری نخ دار که از پختن شکر، گلوکز مایع، اسید سیتریک و آب چوبک و سپس اختلاط این شربت با ارده به دست می آید.

2-حلواشکری نرم

فرآوردهای است نرم و یکنواخت با ظاهری بدون نخ که از پختن شکر، گلوکز مایع، اسید سیتریک، آب چوبک وپودر سفیده تخم مرغ و سپس اختلاط این شربت با ارده به دست می آید .

3-حلواشکری بدون شکر

فرآوردهای است جامد و یکنواخت با ظاهری نخ دار ریز که از پختن قند های الکلی، اسید سیتریک و آب چوبک و سپس اختلاط این شربت با ارده به دست می آید.


انواع حلواشکری
نقشه سایت | گالری | تماس با ما